promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

Про нас

Успіх справи завжди залежить від тих, хто бере на себе відповідальність за її результат. Ці люди утворюють колектив, “золотим ядром” якого є педагоги. Вчитель – це, насамперед, хист – те, що дає людині Бог.

В закладі працюють залюблені у свою справу фахівці – педагоги за покликанням. Саме вони перетворили колись ординарний заклад на “острів любові”.

Колектив однодумців вважає основою навчально-виховного процесу – психологічну реабілітацію дітей з вадами розумового і фізичного розвитку, виховання особистості з громадянською позицією. Тут створено всі необхідні умови для корекції й індивідуального підходу до навчання, відновлення здоров’я, розвитку здібностей дітей, здобуття обов’язкового обсягу освітніх знань. Успіх колективу у виконанні цих завдань відзначено високим званням “Зразковий заклад освіти”.

Серед основних напрямків навчально-виховного процесу – заміна домінуючої ролі вчителя і вихователя на спільну життєдіяльність дітей і дорослих, об’єднання окремих позитивних якостей вихованців в єдине ціле, розкриття дітям таких цінностей, як ставлення людини до оточуючого світу, до себе, відповідальність за власні дії та вчинки.

Педагоги наполегливо прищеплюють юні загальнолюдські моральні цінності, прагнення дотримуватися їх не заради похвали з боку дорослих, а за внутрішнім спонуканням. Важлива роль відводиться взаємодії вчителів та вихователів, яка здійснюється під час уроків, виконання учнями домашніх завдань, в позакласній діяльності.

Успіх цієї справи забезпечують планування, тісні контакти і злагодженість в роботі вчителів-класоводів, вчителів-предметників та керівників гуртків.

Перед педагогами закладу лежить нелегке завдання – навчання, виховання і соціальна реабілітація молоді для подальшого життя в сучасному суспільстві. Злагоджено працює колектив однодумців: учителів, психологів, лікарів, вихователів.

У закладі плекають, навчають і виховують 270 дітей віком від 7 до 17 років.

Особливо ефективним методом психокорекції, безумовно є естетичний вплив на дітей за допомогою музики, співів, малювання, танців, декоративно-ужиткового мистецтва (маленькі артисти й майстри мистецтв є активними учасниками фестивалів дитячої творчості).

Вихованці виростають, розпочинають самостійне життя, але приходять в дім, де їх любили, де вони були щасливими й захищеними. Приходять подякувати педагогам, які своєю самовідданою працею виводили їх в люди.