promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

Наші досягнення

НАГОРОДИ ЗАКЛАДУ

 • Почесна грамота Академії педагогічних наук України
 • Диплом лауреата громадської акції «Флагмани освіти і науки України»
 • Почесна грамота Інституту спеціальної педагогіки АПН України
 • Диплом Другої міжнародної виставки престижних навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні»
 • Благословенна грамота метрополіта Иренея
 • Диплом Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти
 • Почесна грамота Дніпропетровського Національного Університету ім.О.Гончара
 • Подяка Дніпропетровської міської ради
 • Подяка Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради
 • Дипломи лауреата обласного фестивалю «Повір у себе»
 • Дипломи міського фестивалю дитячої творчості України  для дітей з особливими потребами «Крізь терени до зірок»
 • Дипломи переможців виставки декоративно-прикладного мистецтва
 • Грамоти Дніпропетровського Центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт»
 • Подяка ХХХ Всеукраїнського зльоту юних інспекторів руху.

       

 

МИ ПИШЕМО

С. Лопатинець «Приєднуйтесь до переможців!» ж-л «Дефектологія», №2, 1999

К.В. Рейда «Методика дослідження дидактичних основ підготовки учнів допоміжної школи до самостійної праці» ж-л «Дефектологія, № 2, 2002

К.В. Рейда «Вивчення досвіду роботи допоміжної школи з виховання готовності учнів до самостійної праці» ж-л «Дефектологія», № 3, 2002

К.В. Рейда «Виховання готовності учнів допоміжної школи до самостійної праці засобами виробничого навчання» ж-л «Дефектологія», № 1, 2003

К.В. Рейда «Готовність учнів допоміжної школи до самостійної праці» ж-л «Дефектологія», № 2, 2003

К.В. Рейда «Індивідуальний підхід у процесі трудового навчання розумово-відсталих учнів» ж-л «Дефектологія», № 2, 2007

К.В. Рейда, С.М. Чистоколяна, Л.П. Шиндор, Л.Р. Дорошенко, Н.А. Василенко «Містечко добра» (видання до 45-річчя Дніпропетровської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням» - 2007р.

К.В. Рейда «Вміючи робити – навчимося й жити» ж-л «Дефектологія», № 3, 2008

«Єднання у співпраці» Газета «Джерело» №3-4, 2011 р.

К.В.Рейда, В.І.Бондар "Особливості формування трудової компетентності розумово відсталих учнів": Навчальний посібник. - К.: "МП Леся", 2010. - 168 с.

К.В.Рейда "Формирование добродетели милосердия в современном образовательном учреждении" матеріали Х Архангело-Михайлівських філософсько-богомсловських читань "Досвід милосердя в християнсько-етичному просторі", 2012 - 129с. - 97-100с.

О.А.Зацепіна "Особистісно орієнтований підхід до навчання в сучасній школі-інтернаті" Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Мультидисціплінарний підхід як методологічна основа інклюзивного навчання. Дніпропетровськ: "Свідлер А.Л.",2012. - 288 стор.

Тороп К.С. Психологічні особливості формування професійної ідентичності майбутнього педагога / К.С. Тороп // Наукові записки Інституту психології Г.С. Костюка АПН України/ За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2007. – Вип. 35. С.449-459.

Тороп К.С. Психологічний супровід процесу формування професійної ідентичності майбутніх вчителів / К.С. Тороп // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2007. – Том.Х, Вип. 2. С.545-553.

Тороп К.С. Професійна ідентичність майбутніх вчителів: психологічні особливості, структура, специфіка формування на етапі навчання у внз / К.С. Тороп // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка АПН України. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: „Логос”, 2007. – Том. 7, Вип. 13. – С. 162-169.

Тороп К.С. Формування професійної ідентичності майбутнього педагога / К.С.Тороп // Традиція і культура. Культурний набуток людства у свідомості нових поколінь: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 8-9 червня 2007 р.). / Асоціація „Новий акрополь”; Філософ. факультет КНУ ім. Тараса Шевченка; Ін-т педагог. освіти і освіти доросл. АПНУ; Київський нац. ун-т театру, кіно і телебач. ім. І.К. Карпенка-Карого. – К., 2007. – Ч. 2. – С. 52–53.

Тороп К.С. Сутність феномену ідентичність у соціогуманітарній парадигмі / К.С. Тороп // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2008. – Том.Х, Вип. 7. С.539-548.

Тороп К.С. Особливості соціального становлення дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР) / К.С. Тороп // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – Том. Х, Вип. 12. – С. 505-515.

Тороп К.С. Основні стратегії соціальної адаптації дітей з ЗПР / К.С. Тороп // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. (Присвячений 110-річниці зі дня народження) / За ред. С.Д. Максименка. – Київ-Кіровоград: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – Том. Х, Вип. 13. – С. 527 – 536.

Тороп К.С. Психологічна допомога дітям із затримкою психічного розвитку (ЗПР), які перенесли психологічну травму / К.С. Тороп // Матеріали круглого столу: «Деонтологічні питання практичної психології» / За ред. В.В. Турбан, Т.Д. Перепелюк – Київ-Умань: Вид-во: Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2009. 

Тороп К.С., Золотоверх В.В. Психологічні основи формування професійної ідентичності у майбутніх вчителів: Навчальний посібник. – К.: «МП Леся», 2011. – 176 с.

Тороп К.С. Особливості професійного становлення майбутнього вчителя. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.ДрагомановаСерія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. Наукових праць. – К.:НПУ  імені М.П.Драгоманова, 2011. - №17.

Тороп К.С. До проблем професійних деформацій у викладачів навчальних закладів для розумово відсталих дітей. /К.С. Тороп // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка – Том. Х. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 20. Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, 2011. – С. 203 – 210.

Тороп К.С. Психологічна допомога дітям із затримкою психічного розвитку які перенесли психологічну травму // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологія в Україні: єдність минулого і сучасного». Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, 2011. –С. 39.

Татьянчикова І.В., Швець Н.М. Підготовка учнів старших класів допоміжньої школи до самостійного життя в процесі їхньої інтеграції у суспільство // Теоретичне і методичне забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами: Зб. наукових праць: Вип.1.-Слов'янськ: СДПУ,2011.- 292.

Тороп К.С. Психокорекційна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку /К.С. Тороп // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Провідні ідеї в украінській психологічній думці: історія та перспективи» (м.Київ, 21 листопада 2012 р.) -  Ніжин: ПП Лисенко, 2012. – с. 87-88.

Тороп К.С., Кривошея С.П. Мультидисциплінарна команда як невід’ємна складова корекційно-освітнього процесу. /К.С. Тороп // Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів – № 17- Київ: видавництво Шкільний світ, 2013. – с. 54-55.

Тороп К.С. Особливості профілактики затримки психічного розвитку дітей дошкільного віку у діяльності соціального працівника /К.С. Тороп // тези XV міжнародної конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR)» (м.Київ, 18-19 квітня 2013 р.)/ За ред. І.В. Данилюка, І.В. Ващенко -  К.: ОВС, 2013. – с. 137-138.

Тороп К.С. Психологічні особливості дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку /К.С. Тороп // Психологічна, соціальна та художня мотивація творчості Тараса Шевченко/ Матеріали наукових читань присвячених 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка та 150-річчю від дня його перепоховання (м.Київ, 26 квітня 2013 р.) -  Ніжин, 2013. – с. 78-80.

Тороп К.С. Модель соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. Наукових праць. – К.:НПУ  імені М.П.Драгоманова, 2015. - №30. - стор. 175-179

Аршава І.Ф., Корнієнко В.В., Тороп К.С. Соціально-психологічна реабілітація дітей з психофізичними порушеннями засобами арт-терапії. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. Наукових праць. – К.:НПУ  імені М.П.Драгоманова, 2015. - №30. - стор. 211-218

Чистоколяна С.М., Рейда К.В., Тороп К.С., Василенко Н.А., Кривошея С.П., Соціалізація осіб з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру (з досвіду роботи). - Дніпропетровськ: "Інновація", 2015. - 100 с.

Глухова С.В. Уроки фізики і хімії у побуті для 7,8 та 9 класів. - Методичний посібник. - Дніпропетровськ: Видавництво "Інновація", 2015. - 284 с. 

Скрипник Н.О. Рідне слово в рідній школі./Загальношкільні заходи з української мови. Методичний посібник. - Дніпропетровськ. Вид-во "Інновація", 2015. - 124 с.

Скрипник Н.О. Изучение глагола на уроках русского языка. Методичний посібник. - Дніпропетровськ. Вид-во "Інновація", 2015. - 56 с.

Рейда К.В., Гаврилова Н.Н. Навчальний посібник з соціально-побутового орієнтування 5 клас. - Дніпропетровськ. Вид-во "Інновація", 2015. - 67 с.

Рейда К.В., Гаврилова Н.Н. Навчальний посібник з соціально-побутового орієнтування 6 клас. - Дніпропетровськ. Вид-во "Інновація", 2015. - 106 с.

А.В. Супрун, К.С. Тороп. Использование социальных историй в работе с дошкольниками с аутизмом (из опыта работы). Электронный сборник V Международной научно-практической конференции «Специальное образование: традиции и инновации». - Минск. Изд-во "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка", - 2016. 

Тороп К.С., Рейда К.В. Освітньо-інтеграційні можливості розумово відсталих учнів: проблеми та перспективи. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. Наукових праць. – К.:НПУ  імені М.П.Драгоманова, 2016. - №32. - стор. 175-181