promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

Завдання формувального етапу дослідно-експериментальної роботи (грудень 2015 р.- грудень 2017 р.)

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

1.

Перевірити         ефективність    педагогічних технологій розвитку у дітей з особливими освітніми потребами життєвої компетентності в процесі їх соціальної адаптації і життєвої практики в умовах навчально-реабілітаційного центру. Реалізація цільової програми розвитку соціально спрямованих   навчальних   завдань   у   структурі соціальної практики школярів.

грудень 2015 р. –травень 2017 р.

Ефективний вплив цільової програми на розвиток соціальної та життєвої практики дітей.

2.

Обґрунтувати та експериментально перевірити модель корекційної та соціальної спрямованої трудової підготовки дітей з особливими освітніми потребами.

грудень 2015 р. –серпень 2017 р.

Модель корекційної та компетентнісно спрямованої трудової     підготовки дітейз особливими освітніми потребами;

3.

Провести моніторинг для визначення динаміки розвитку життєвої компетентності у дітей з особливими освітніми потребами.

січень 2016 р. – серпень 2017 р.

Дані щодо впливу соціальної та життєвої практики на розвиток життєвої компетентності особистості.

4.

Внести зміни та коригування технологій розвитку у вихованців навчально-реабілітаційного центру життєвої компетентності.

вересень 2015 р. –серпень 2017 р.

Методичні рекомендації щодо організації життєвої практики

5.

Проаналізувати    вплив всіх спектрів навчально-виховного    процесу    на    розвиток    життєвої компетентності у учнів з особливими освітніми потребами;

вересень 2015 р. –серпень 2017 р.

Висновки про вплив діяльності волонтерських проектів на формування життєвої компетентності вихованців Методичний банк навчально-виховних заходів щодо забезпечення соціальної та життєвої практики.

6.

Впровадження нововведень в систему учнівського самоврядування, які сприятимуть збагаченню соціальної практики вихованців.

січень 2016 р. –травень 2017 р.

Удосконалена система учнівського самоврядування на засадах соціальної практики.

8.

Створити та надати гриф навчально-методичним посібникам за тематикою експерименту Створення навчально-методичного банку програмних технологій профільно-трудової підготовки

серпень 2017 р.

Навчально-методичний банк прогресивних технологій професійно-трудової підготовки

9.

Проведення семінарів з проблем соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх життєвої практики в умовах навчально-реабілітаційного центру.

січень –

грудень 2017 р.

Підвищення фахового рівня педагогів

10.

Підготувати до видання посібник за темою дослідження.

Підготувати звіт за підсумками III етапу дослідно-експериментальної роботи.

грудень 2017 р.

Видання посібника «Компетентнісний підхід до навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами». Звіт.