promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

ЛАБОРАТОРІЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

До складу лабораторії входять:

-         заступник директора з виховної роботи;

-         вчителі-дефектологи;

-         вихователі;

-         батьки.

Мета: формування соціальної сутності та становлення особистості дітей з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі  навчально-реабілітаційного центру.

Завдання:

1.      Визначення ключових життєвих компетентностей та їх діагностика у вихованців НРЦ.

2.     Визначення умов формування життєвих компетентностей.

3.     Розроблення інноваційних, рефлексивно-предметних, ігрових технологій з формування життєвих компетентностей.

4.     Впровадження інноваційних форм роботи в практику НРЦ.

5.     Аналіз експериментальної системи корекційно-виховної роботи з формування в учнів з інтелектуальними вадами життєвих компетентностей.

6.     Створення банку даних.