promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

До складу лабораторії входять:

-         логопеди;

-         вчителі-дефектологи;

-         вчителі ритміки;

-         вчителі ЛФК;

-         вчителі фізичної культури.

Мета: розроблення науково-методичного супроводу комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах  навчально-реабілітаційного центру.

Завдання:

1.     Визначення основних компонентів реабілітаційного процесу.

2.     Розробити та провести (первинний, поточні та заключний) моніторинг комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в закладах ДНРЦ «ШАНС» та ДНРЦ «Колосок».

3.     Проектування інноваційного змісту комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами (розроблення навчально методичного та наукового супроводу комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами).

4.     Визначення критеріїв ефективності комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.

5.     Впровадження в практику інноваційних методів та технологій навчання.

6.     Створення банку даних.