promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

До складу лабораторії входять:

-         психолог;

-         соціолог;

-         вчителі – дефектологи;

-         вихователі;

-         батьки.

Мета: соціально-психологічний супровід та профілактика дезадаптації дітей з особливими освітніми потребами.

Завдання:

1.     Визначення соціально-психологічних компетенцій.

2.     Розробити інструментарій та провести моніторинг (первинний, поточні та заключний) соціально-психологічного стану дітей з особливими освітніми потребами.

3.     Створити умови для успішної соціально – психологічної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в НРЦ.

4.     Розроблення корекційно-розвивальної програми формування та закріплення знань учнів щодо соціальних норм та цінностей.

5.     Визначення ефективності роботи соціально-психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

6.     Запровадження інноваційних форм роботи.

Створення банку даних.