promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

ЛАБОРАТОРІЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

До складу лабораторії входять наступні спеціалісти:

-         вчителі трудового навчання;

-         вчителі СПО;

-         вихователі;

-         батьки.

Мета: організація навчального процесу спрямованого на соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми потребами шляхом опанування різних видів трудової та побутової діяльності.

Завдання:

1.     Визначення основних компонентів педагогічного процесу спрямованого на соціальну адаптацію, створення моделі соціально спрямованої моделі трудової та соціально-побутової підготовки.

2.     Розробити та провести моніторинг стану сформованості трудових та побутових навичок учнів та вихованців НРЦ.

3.     Проектування інноваційного змісту програмно-методичного забезпечення трудового навчання та СПО.

4.     Впровадження у практику інноваційного змісту навчання спрямованого на соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми потребами.

5.     Створення банку даних.