promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

Фізичний розвиток

Виховання культури здоров’я в НРЦ «ШАНС» - це низка корекційних заходів, направлених на підготовку дитини з особливими освітніми потребами до адаптації в суспільному житті і працевлаштуванні.

Для вирішення цього завдання об’єднуються зусилля лікарів, вчителів, особливо вчителів фізкультури, вихователів, соціального педагога, психолога, батьків, громадськості. Наш заклад забезпечує дитину необхідними знаннями про здоровий спосіб життя, збереження власного життя, здоров’я членів сім’ї і оточуючих.

Вчителі фізичної культури створюють для дітей з особливими освітніми потребами такі умови, за яких вони могли б успішно реалізовувати свої загальнолюдські права, стати корисними громадянами своєї держави.

Заклад створює необхідні умови для становлення гармонійної, духовно і фізично здорової особистості.

Ми постійно працюємо над вдосконаленням системи заходів по зміцненню здоров’я дітей з особливими освітніми потребами, над способами формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку.

На базі закладу функціонує музей спорту «Олімпік», в якому відображені успіхи спортсменів-вихованців центру.