promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

Професійно-трудове навчання

В ДНРЦ «ШАНС» налагоджена ефективна робота з опанування дітьми наступних профілів: «Малярно-штукатурна справа».

Даний профіль передбачає опанування школярами з порушеннями інтелекту основами малярно-штукатурної справи. Учні знайомляться з властивостями різноманітних будівельних матеріалів, їх використанням та застосуванням; з різноманітними видами оздоблювальних робіт. Школярі розвивають професійно-трудові навички та вміння працювати з різними оздоблювальними матеріалами й інструментами. Таке навчання активізує пізнавальну діяльність учнів, виховує у них професійні якості: працьовитість, відповідальність, організованість, самостійність, акуратність, відчуття колективізму, взаємодопомоги та взаємної підтримки.

Реалізація запропонованої програми відбувається на уроці, передбачає відповідну практичну частину і різні види самостійних робіт.

«Столярна справа».

У процесі опанування профілем зі столярної справи школярі знайомляться з видами праці, притаманними цій професії: розміткою деталей, пилянням, струганням, свердлінням деревини, скріпленням деталей у вироби та їх оформленням. Вони набувають також навичок володіння столярними інструментами і пристосуваннями, дізнаються правил догляду за ними, деякі з них – виготовляють самі. Крім того, учні вчаться працювати на свердлильному і токарному верстатах, застосовувати лаки, клеї, фарби, барвники; набувають навичок щодо читання простих креслень, планування послідовності виконання трудових операцій, оцінки результатів своєї (та інших) діяльності. Значна увага приділяється техніці безпеки.

«Слюсарна справа».

Навчання за цим профілем має на меті формування організаційних умінь і навичок поведінки учнів, які притаманні цьому виду праці. Отримання професійних навичок здійснюється за допомогою спеціальних вправ, виконання яких дає підставу співставляти продукцію, що виготовляється, з основними технічними вимогами, які до неї висуваються.

Основна увага приділяється суспільно-корисній та суспільно значущій продукції. Далі, у старших класах, здійснюється перехід від загального курсу професійного навчання до оволодіння знаннями, навичками і уміннями, притаманними певному виду.

«Швейна справа».

Вивчаючи загальний курс швейної справи, учні (дівчата) опановують окремі технологічні операції та виготовлення виробів в цілому, знайомляться з основами технології обробки деталей та їх з’єднання, етапами виготовлення виробу, починаючи від початкової операції (проектування і побудова креслення) до завершаючої (остаточної обробки). Учні знайомляться з технічними і технологічними властивостями тканин та їх доцільним використанням, отримують інформацію про машини та пристрої, які використовуються у швейному виробництві. Достатнє оволодіння цими знаннями і практичними уміннями дає можливість учням після закінчення навчально-реабілітаційного центру працювати на швейному виробництві, а також використовувати їх у власному побуті: самостійно виготовляти речі для дому (торбинки, наволочки, рушники, простирадла, пошиття білизни, одягу), лагодити одяг і білизну, використовувати різні тканини, нитки, фурнітуру тощо.

Базові знання, які учні отримують під час професійної підготовки (5-9 класи) дають їм можливість удосконалювати отримані техніко-технологічні знання та практичні уміння, а також у подальшому опанувати більш вузькі спеціальності (10-клас) на базі вузькопрофільного підприємства.

«Прикладна праця».

Опанування цього профілю спрямоване в основному на формування в учнів емоційно-образного, художнього типу мислення, що є умовою становлення інтелектуальної та духовної діяльності особистості. Неповторність і значущість курсу визначається насамперед спрямованістю на моральне виховання і розвиток здібностей дитини, її творчого потенціалу, формування образного і просторового мислення. У школярів розвивається здатність не лише сприймати складні об’єкти і явища, а й їх оцінювати.

«Квітникарство».

Опанування цього профілю здійснюється відповідно до програми курсу "Квітникарство", яка розрахована на підготовку розумово відсталих учнів до праці помічниками у зеленому, тепличному господарстві. Курс передбачає оволодіння учнями навичками догляду за рослинами, що сприяє розв’язанню завдань естетичного та екологічного виховання, а також розвитку загально - трудових умінь. Після навчання у школі випускники мають можливість продовжувати навчання за цією спеціальністю у професійно-технічних училищах (коледжах).

Вивчення учнями цього курсу передбачає:

– ознайомлення з роботами щодо вирощування рослин (на прикладі невимогливих квітково-декоративних культур);

– ознайомлення з умовами вирощування і правилами догляду за кімнатними рослинами;

– оволодіння знаннями, необхідними для вирощування, догляду за різними видами рослин;

– набуття практичних умінь і навичок з вирощування розсади квітково-декоративних рослин.

«Соціально-побутове орієнтування».

Соціалізація дітей з порушеннями інтелекту активно здійснюється на заняттях соціально-побутового орієнтування. Вони забезпечують можливість формувати та удосконалювати необхідні їм навички самообслуговування, ведення домашнього господарства, орієнтування в навколишньому середовищі, а також знайомитися на практиці з підприємствами, організаціями і установами, які їм будуть необхідні (доведеться звертатися з різних питань) в самостійному житті. У цьому зв’язку особливого значення мають розділи, спрямовані на формування в учнів умінь користуватися послугами підприємств служби побуту, торгівлі, зв’язку, транспорту, медичної допомоги. Крім того, ці заняття сприяють засвоєнню прийнятих у суспільстві норм поведінки, виробленню навичок спілкування з оточуючими людьми.

Робота навчально-реабілітаційного центру після опанування всіма вище зазначеними профілями передбачає здійснення відповідної практики, яка організується на базі закладу або за його межами. У нашому закладі визначена і налагоджена система співпраці з Дніпропетровським центром професійно-технічної освіти туристичного сервісу, Дніпропетровським вищим професійним училищем будівництва, Дніпропетровським навчально-виробничим центром №2, з провідним українським виробником дитячого та підліткового одягу ТОВ «ТМ Зіронька», яка передбачає: розроблення сучасних підходів та нових технологій до розв’язання проблеми професійної самореалізації старшокласників; організацію виробничого навчання та практики на базі професійно-технічного навчального закладу; участь у педагогічних радах, позакласних заходах; організацію днів відкритих дверей; навчально-виробничі екскурсії. Досвід такої роботи визначає позитивні перспективи щодо працевлаштування випускників на підприємства, в установи та інші структури.