promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко
30.05.2017

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА


Діяльність закладу у 2016-2017 навчальному році здійснювалась згідно з вимогами програм розвитку освіти на основі широкої і глибокої диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу до учнів в навчально-виховному процесі.

Робота закладу в 2016/2017 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, «Положення про навчально-реабілітаційний центр».

Впродовж 2016/2017 навчального року робота закладу була підпорядкована педагогічній темі області: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Заклад продовжував працювати над дослідно-експериментальною роботою «Науково-методичні засади соціальної адаптації дітей з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру» (наказ Міністерства освіти і науки №1875 від 31.12.2013 року).

Методична робота стимулювала педагогічних працівників до підвищення свого кваліфікаційного рівня. За наслідками атестації у 2017 році було проатестовано 12 педагогів, з них 4 педагогів - підвищили свій кваліфікаційний рівень, 8 педагогів - підтвердили свій кваліфікаційний рівень.

Протягом 2016/2017 навчального року навчально-реабілітаційний центр «ШАНС» брав участь у:

·         1-й Міжнародній науково-практичній конференції на тему:«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ КОРЕКЦІЇ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ», м.Київ, 26 - 27 жовтня 2016 року;

·         Міжнародному конгресі зі спеціальної психології та реабілітології "Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" м. Вінниця, 27 жовтня 2016;

З метою обміну досвідом педагоги НРЦ «ШАНС» відвідали НРЦ «Довіра» (м.Львів), 20-21 жовтня 2016 р.

29-30 листопада 2016 р заклад брав участь у  І з’їзді корекційних педагогів України "Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами". На базі закладу працювала секція, яка розглядала питання: «Психолого-педагогічні умови соціалізації та освітньої інтеграції дітей із аутистичними та інтелектуальними порушеннями (модифікація методів та прийомів спеціальної дидактики та колекційного виховання для взаємодії з аутичними дітьми). В роботі секції приймали участь науковці НПУ ім..Драгоманова, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, представники Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, освітяни-практики зі всіх областей України та батьківська спільнота. Від НРЦ «Шанс» свої проекти підготували:

v Вчитель природознавства, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Калюкова Ж.С. «Шапинькові гриби»

v Вчитель ручної праці, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Лопатіна М.В. Гурткова робота. Аплікація з гофропаперу.

v Вчитель-логопед, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Дорошенко Л.Р. Індивідуальне логопедичне заняття «Робота з формування звуко-буквеного аналізу початку слова. Складання алгоритму одягання восени».

У травні 2017 року 4 педагоги центру на чолі з директором знайомились з досвідом роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчальних закладах Польщі, про що свідчать отримані ними сертифікати.

Основними напрямками роботи закладу у 2016-2017 навчальному році були:

-       створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації індивідуального розвитку особистості;

-       результативна кваліфікована медико-педагогічна корекція вад розвитку учнів;

-       будування процесу виховання, розвитку і навчання на основі вивчення даних психологічних індивідуальних особливостей та аналізу досліджень стану здоров`я школярів;

-       виховання національно-свідомого громадянина України;

-       впровадження в освітній процес прогнозування навчальних досягнень учнів;

-       спонукання учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання;

-       продовження гуманізації освіти як засобу розвитку духовних цінностей школярів;

-       безперервне впровадження проблемного навчання як основу розвитку творчої особистості учня;

-       адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;

-       навчання людини відповідально ставитися до власного здоров`я;

-       розвиток фізичної культури і спорту серед дітей з особливими потребами;

-        зміцнення та розвиток матеріальної бази НРЦ.

Головна увага приділялась формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, вихованню громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушає прав і свобод людини, вихованню в учнів свідомого ставлення до свого здоров`я, формуванню належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Особлива увага в закладі приділялась національно-патріотичному, правовому та естетичному вихованню підростаючого покоління.

Протягом року проводились наступні загальношкільні заходи:

v Урочисте свято День знань

v День вчителя «Осінь - золота краса!»  (7а,7б)

v Відкритий захід «Осінній ярмарок» (4а, 4б)

v Відкриття спартакіади НРЦ

v Загальний спортивний захід НРЦ до Дня Козацтва «Ми роду козацького діти, землі української цвіт»

v Мандрівка у світ професій «Найважливіша в світі професія – бути людиною» (10а, 10б)

v Свято хліба «Хліб – початок життя!»  (5а,5б)

v Загальна виставка НРЦ до Дня інваліда

v Казка до Дня Святого Миколая «З янголом в серці»

v Новорічна казка «Дванадцять місяців»

v До Дня Соборності України «Україна єдина…» (8а, 8б)

v Свято Букварика (2а,2б)

v До Міжнародного жіночого дня «Жінка – твоє ім’я весна» 

v Свято «Весна на порозі, зима у дорозі» (3а,3б)

v Відкритий захід до Дня здорової дитини «Світлофор» (6а,6б)

v Концерт пам’яті до Дня Перемоги «Історія війни або доля двох народів» (9а,9б)

v Закриття спартакіади НРЦ

v Свято останнього дзвоника «В добру путь!» (10а, 10б)

Протягом року були проведені предметні тижні:

v Тиждень початкової школи

v Тиждень української мови

v Тиждень географії

v Тиждень природознавства

v Тиждень математики

v Тиждень російської мови

v Тиждень трудового навчання

v Тиждень книги

v Тиждень фізичного виховання

v Тиждень СПО

v Тиждень історії

v Тиждень ОХПК

В цілому річний план роботи НРЦ на 2016-2017 навчальний рік вважати виконаним.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НРЦ «Шанс»

на 2017-2018 навчальний рік

 

·        створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного та фізичного розвитку, забезпечення умов для розвитку нахилів і здібностей, здобуття учнями соціально необхідного мінімуму обов’язкових вимог до рівня і обсягу загальної середньої освіти не нижчому від державних стандартів та здійснення певного рівня професійно-трудової підготовки;

·        здійснення індивідуального  та диференційного підходу у навчанні та вихованні з урахуванням можливостей дітей;

·        розробка та втілення в практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесу;

·        забезпечення прав дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня спеціальної освіти шляхом організації навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвивальною роботою, соціально-психологічним супроводом;

·        збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

·        забезпечення системної та комплексної психолого-педагогічної, медичної, фізичної, соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами та досягнення ними оптимального фізичного, інтелектуального і соціального рівня життєдіяльності;

·        створення умов для різнобічного розвитку дітей, відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

·        розвиток природних позитивних нахилів, здібностей, творчого мислення потреби і вміння самовдосконалюватися;

·        формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

·        здійснення соціально-педагогічного патронату сімей;

·        забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів.

         Навчально-методична робота:

 

1.     Заклад продовжує працює над педагогічною темою області: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та експериментальною роботою «Науково-методичні засади соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах навально-реабілітаційного центру».

2.     У 2017-2018 навчальному році діяльність центру буде спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про навчально-реабілітаційний центр».

 

Цілі та завдання виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік

 

Пріоритетні напрямки виховної роботи:

системний підхід до управління виховним процесом, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції морального виховання особистості;

досягнення ефективності роботи закладу щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи НРЦ, сім`ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;

забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості.

 

 

Мета виховної роботи:

набуття учнями  соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистих ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Завдання виховної  роботи:

-         формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю;

-         виховання громадянина  з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

-         створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

-         виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров`я  та здоров`я інших громадян, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я.