promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко

Творчий розвиток

У нашому закладі система художньо-естетичного виховання реалізується у навчально-виховному процесі, що здійснюється на уроках ритміки, музики та в позаурочні години.

Робота педагогів за цим напрямком спрямована на подолання недоліків психомоторної, рухової, пізнавальної і емоційно-вольової сфери дітей з особливими освітніми потребами засобами музично-ритмічної діяльності, побудованих на поєднанні рухів і музики.

Основними завданнями уроків ритміки та музики в центрі є залучення дітей до музичного виховання, навчання їх сприймати на слух, розрізняти і розуміти такі специфічні засоби музичної "мови", як звуковисота, ладова забарвленість, метроритм, динаміка, темп.

Важливими завданнями музично - ритмічної діяльності є:

- розвиток пам'яті, мислення, уяви, слуху, почуття ритму;

- розвиток і накопичення елементарних рухових навичок;

- формування правильної постави;

- підвищення працездатності, і рухової активності;

- розвиток уявлень про простір і вміння орієнтуватися в ньому;

- розвиток естетичних почуттів;

- залучення дітей до музики і правильне сприйняття її на слух;

- розвиток творчих здібностей;

- формування провідних позитивних якостей особистості конструктивної взаємодії в суспільстві;

- викорінення шкідливих звичок і негативних якостей особистості.

Специфічні засоби впливу на учнів, властиві ритміці і хореографії, сприяють загальному розвитку школярів, долають відхилення, виправляють недоліки загальної та мовної моторики, розширюють кругозір учнів, їх соціально-побутові орієнтування, коригують пізнавальні психічні функції (сприйняття, пам'ять, увагу, мислення, уяву), виховують позитивні якості особистості (дружелюбність, колективізм, дисциплінованість), активізують творчі здібності, сприяють естетичному вихованню.